ഹൂസ്റ്റൺ റാന്നി അസ്സോസിയേഷൻ ത്രിദിന ക്യാമ്പ് അവിസ്മരണീയമായി