മലയാള സിനിമാ താരങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ഒരേ ഒരു മാസ്റ്റര്‍ നടന്‍ സത്യന്റെ 111-ാം ജന്മവാർഷികം