ഹൂസ്റ്റൺ ക്രിക്കറ്റ് ലഹരിയിൽ: മാഗ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സെമി ഫൈനൽ ശനിയാഴ്ച, ഫൈനൽ ഞായറാഴ്ച.