റാന്നി സെന്‍റ് തോമസ് കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫ. ബാബു ജോസഫ് അമേരിക്കയിൽ